Novinky

2009

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - prosinec 2009

K  16. prosinci 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 203 miliard Kč.

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - září 2009

K 30. září 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 206 miliard Kč.

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - červenec 2009

K  20. červenci 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 203,5 miliard Kč.

Vydáno

Informace o některých významných PPP projektech - k 22. 05. 2009

V informačních přehledech jsou zahrnuty některé významné PPP projekty. Projekty (v české nebo anglické verzi):

 • Výstavba a provoz věznice s ostrahou
  • Building and operation of guarded prison
 • AIRCON – spojení letiště s centrem včetně provozu a údržby
  • AIRPORT connection, Prague
 • Ubytovna personálu ÚVN, Ubytovna hotelového typu a parkoviště
  • Lodging house for ÚVN staffs, HOTEL - type lodging house house and parking site
 • PPP PROJEKT D3/R3 - Stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3
  • PPP PROJECT D3/R3 - building and financing of D3/R3 MOTORWAY
 • Justiční areál v Ústí nad Labem
  • JUSTICE COURT in ÚSTÍ NAD LABEM
 • Rekonstrukce a zajištění provozu sportovně-rekreačního areálu „Pod Červeným kamenem“
  • Reconstruction and operation of the sport and recreational complex “Pod Červeným kamenem”
 • Revitalizace autobusového nádraží Třebíč
  • Revitalization of the Třebíč bus station
 • Centrální zásobování teplem v Kopřivnici
  • Central heating supply in Kopřivnice

Zdroj: MF - odd. 114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni 22.05.2009

Vydáno

Přehled projektů PPP v ČR - duben 2009

K  2. dubnu 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 202 miliard Kč.

Vydáno

Přehled předložených návrhů projektů PPP v ČR - leden 2009

K 28. lednu 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 197 miliard Kč.