Novinky

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Informace Ministerstva financí o partnerství veřejného a soukromého sektoru; smlouvy, publikace.

ilustrace

Základní informace

Průvodní informace k PPP - Partnerství veřejného a soukromého sektoru publikovené Ministerstvem financí.

Twinningová spolupráce

Publikované informace PPP v České republice -  financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility.

Metodiky pro PPP

Přehled jednotlivých metodických dokumentů pro PPP projekty publikované Ministerstvem financní.