Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2009

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
Aktualizováno 26. 3. 2010

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2009 II. pololetí 2009 Celkem
za rok 2009
Celkem od roku 1991
do 31.12.2009
Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 0 0 282
výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 175 067*
Smluvní strany MF z ES původní počet nabyvatelů 282
aktuální počet nabyvatelů *** 321
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 11 1 12 124
výše garancí (v mil. Kč) 723 124 847 13 764
Aktuální stav k 31.12.2009 počet smluvních stran 197
výše garancí (v mil. Kč) 161 303
Provedená úhrada (v mil. Kč) ** za supervizi 27 34 61 775
sanační a další práce 2 315 3 018 5 333 44 901
celkem 2 342 3 052 5 394 45 676

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být v souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných podniků - tab. č.2)
***) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekol. škod, je současný počet subjektů vyšší

 

Oblast I. pololetí 2009 II. pololetí 2009 Celkem
za rok 2009
Celkem od roku 1991
do 31.12.2009
Tabulka č. 2 - Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0

0

0

15 000
Zadané zakázky počet 41

30

71

392
výše zakázek (v mil. Kč)* 863

954

1 817

8 846
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 766

1 780

2 546

7 327
Kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 1 000

0

1 000

21 000
Zadané zakázky počet 16

28

44

133
výše zakázek (v mil. Kč)* 109

183

292

2 250
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 461

357

818

1 999
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0

0

0

1 727
Zadané zakázky počet 0

2

2

10
výše zakázek (v mil. Kč)* 0

268

268

1 463
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 165

146

311

1 201
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 1 000

0

1 000

37 727
Zadané zakázky počet 57

60

117

535
výše zakázek (v mil. Kč)* 972

1 405

2 377

12 559
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 1 392

2 283

3 675

10 527

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

Nejčtenější