Novinky

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2018

oddělení 1603 - Oceňování majetku
oddělení 1603 - Oceňování majetku

Vydáno

  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Veřejný sektor
  • Majetek
  • Cenová mapa stavebních pozemků

Doporučované

Nejčtenější