Novinky

Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014

oddělení 1603 - Oceňování majetku
oddělení 1603 - Oceňování majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Občanský zákoník
  • Daň

Komentář k věcným břemenům od účinnosti nového občanského zákoníku včetně návodu na oceňování.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější