Novinky

Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb) od 1. 1. 2014

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

 • Komentář
 • Oceňovací vyhláška
 • Oceňování majetku
 • Regulace
 • Veřejný sektor
 • Vyhláška
 • Zákon o oceňování majetku
 • Cenová regulace a kontrola
Aktualizováno 26. 9. 2014
 • Úprava na stránce ke Komentáři

Komentář k určování obvyklé ceny.

 • Právní předpisy pro obvyklé ceny
 • Způsoby ocenění majetku a služeb
 • Rozdíly v definicích podle zákona o cenách a podle zákona o oceňování majetku
 • Druhy cen
 • Postup určení obvyklé ceny
 • Ocenění movitého majetku cenou obvyklou pro potřeby státu a zvláštní případy, pro které cenu obvyklou nelze určit
 • Příloha ke Komentáři k určování obvyklé ceny - modelový případ
 • Pozor na právní úpravu v daňových zákonech

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější