Novinky

Vládní finanční statistika - 2018

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 8. 11. 2019 8:30
  • aktualizace údajů tabulky 1, 2, 3, 5

Veřejné rozpočty 2018


TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2018
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 372 742 117 775 309 766 -147 269 1 653 014 523 130 -182 366 1 993 778
11 Daně 722 270 15 292 0 0 737 562 286 023 0 1 023 585
12 Sociální příspěvky 513 288 0 239 322 0 752 610 0 0 752 610
13 Dotace 92 012 78 546 68 369 -147 268 91 659 181 976 -182 340 91 295
14 Ostatní příjmy 45 172 23 937 2 075 -1 71 183 55 131 -26 126 288
2 Výdaje na provozní činnost 1 390 451 120 836 294 946 -147 269 1 658 964 416 137 -182 366 1 892 735
21 Náhrady zaměstnancům 140 977 1 451 4 529 0 146 957 54 681 0 201 638
22 Užití zboží a služeb 58 962 1 461 1 998 0 62 421 81 710 0 144 131
24 Úroky 42 506 1 0 .... 42 507 1 496 -16 43 987
25 Běžné transfery 138 039 76 756 0 0 214 795 235 034 0 449 829
26 Dotace 373 440 3 137 0 -147 268 229 309 640 -182 340 47 609
27 Sociální dávky 556 721 3 286 925 0 843 649 135 0 843 784
28 Ostatní výdaje 79 806 38 027 1 494 -1 119 326 42 441 -10 161 757
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -17 709 -3 061 14 820 0 -5 950 106 993 0 101 043
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 16 939 408 350 0 17 697 99 799 0 117 496
311.1 Fixní aktiva 16 875 408 350 0 17 633 95 657 0 113 290
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 24 0 0 0 24 55 0 79
314.1 Nevyráběná aktiva 40 0 0 0 40 4 087 0 4 127
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 17 579 1 7 0 17 587 6 448 0 24 035
311.2 Fixní aktiva 616 1 7 0 624 2 270 0 2 894
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 16 963 0 0 0 16 963 4 178 0 21 141
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) -640 407 343 0 110 93 351 0 93 461
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 389 811 121 243 295 289 -147 269 1 659 074 509 488 -182 366 1 986 196
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -17 069 -3 468 14 477 0 -6 060 13 642 0 7 582
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 10 475 -286 3 125 10 317 9 820 597 20 734
321x Domácí 11 357 -286 3 125 11 199 9 816 597 21 612
322x Zahraniční -882 0 0   -882 4   -878
33 Čistá změna závazků -4 483 -128 0 125 -4 486 -1 684 597 -5 573
331 Domácí -155 -128 0 125 -158 558 597 997
332 Zahraniční -4 328 0 0 0 -4 328 -2 242 0 -6 570
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) -14 958 158 -3 0 -14 803 -11 504 0 -26 307
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -32 027 -3 310 14 474 0 -20 863 2 138 0 -18 725
nahoru
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2018
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 390 321 117 776 309 773 -147 269 1 670 601 529 578 -182 366 2 017 813
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 372 742 117 775 309 766 -147 269 1 653 014 523 130 -182 366 1 993 778
11 Daně 722 270 15 292 0 0 737 562 286 023 0 1 023 585
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 263 998 0 0 0 263 998 134 195 0 398 193
1111 Placené fyzickými osobami 146 543 0 0 0 146 543 72 756 0 219 299
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 117 455 0 0 0 117 455 61 439 0 178 894
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 5 0 0 0 5 10 878 0 10 883
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 10 856 0 10 856
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 5 0 0 0 5 0 0 5
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 22 0 22
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 458 010 15 292 0 0 473 302 140 949 0 614 251
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 292 608 0 0 0 292 608 133 170 0 425 778
11411 Daň z přidané hodnoty 278 978 0 0 0 278 978 133 170   412 148
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 13 630 0 0 0 13 630 0 0 13 630
1142 Spotřební daně 159 280 8 325 0 0 167 605 0 0 167 605
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 4 693 0 0 0 4 693 5 333 0 10 026
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 429 6 967 0 0 8 396 2 446 0 10 842
11451 Daně z motorových vozidel 0 6 139 0 0 6 139 0 0 6 139
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 429 828 0 0 2 257 2 446 0 4 703
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 256 0 0 0 256 1 0 257
12 Sociální příspěvky 513 288 0 239 322 0 752 610 0 0 752 610
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 493 658 0 239 322 0 732 980 0 0 732 980
1211 Příspěvky zaměstnanců 100 043 0 71 883 0 171 926 0 0 171 926
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 366 541 0 143 766 0 510 307 0 0 510 307
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 27 074 0 22 182 0 49 256 0 0 49 256
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 491 0 1 491 0 0 1 491
122 Ostatní sociální příspěvky 19 630 0 0 0 19 630 0 0 19 630
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 139 0 0 0 1 139 0 0 1 139
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 18 491 0 0 0 18 491 0 0 18 491
13 Dotace 92 012 78 546 68 369 -147 268 91 659 181 976 -182 340 91 295
131 Od zahraničních vlád 304 1 0 0 305 9 0 314
1311 Běžné 304 1 0 0 305 4 0 309
1312 Kapitálové 0 0 0 0 0 5 0 5
132 Od mezinárodních organizací 90 724 0 0 0 90 724 257 0 90 981
1321 Běžné 47 138 0 0 0 47 138 87 0 47 225
1322 Kapitálové 43 586 0 0 0 43 586 170 0 43 756
133 Od institucí vládního sektoru 984 78 545 68 369 -147 268 630 181 710 -182 340 0
1331 Běžné 72 40 345 68 369 -108 189 597 158 828 -159 425 0
1332 Kapitálové 912 38 200 0 -39 079 33 22 882 -22 915 0
14 Ostatní příjmy 45 172 23 937 2 075 -1 71 183 55 131 -26 126 288
141 Příjmy z vlastnictví 22 208 482 2 0 22 692 7 599 -16 30 275
1411 Úroky 2 352 97 2   2 451 548 -16 2 983
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 15 895 0 0 0 15 895 1 904 0 17 799
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 776 0 0 0 2 776 2 503 0 5 279
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 1 185 385 0 0 1 570 2 644 0 4 214
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 493 16 295 298 0 26 086 29 846 0 55 932
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 177 154 0 0 2 331 21 470 0 23 801
1422 Správní poplatky 6 988 16 059 298 0 23 345 7 944 0 31 289
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 328 82 0 0 410 432 0 842
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 466 3 890 583 -1 6 938 2 045 -10 8 973
144 Transfery jinde nezařazené 11 005 3 270 1 192 0 15 467 15 641 0 31 108
1441 Běžné 10 904 3 270 1 192 0 15 366 14 965 0 30 331
14411 Dotace 0 0 0   0 0   0
14412 Ostatní 10 904 3 270 1 192 0 15 366 14 965 0 30 331
1442 Kapitálové 101 0 0 0 101 676 0 777
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 17 579 1 7 0 17 587 6 448 0 24 035
311.2 Fixní aktiva 616 1 7 0 624 2 270 0 2 894
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 16 963 0 0 0 16 963 4 178 0 21 141
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2018
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 407 390 121 244 295 296 -147 269 1 676 661 515 936 -182 366 2 010 231
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 390 451 120 836 294 946 -147 269 1 658 964 416 137 -182 366 1 892 735
21 Náhrady zaměstnancům 140 977 1 451 4 529 0 146 957 54 681 0 201 638
211 Mzdy a platy 106 509 1 086 3 375 0 110 970 41 650 0 152 620
212 Sociální příspěvky 34 468 365 1 154 0 35 987 13 031 0 49 018
22 Užití zboží a služeb 58 962 1 461 1 998   62 421 81 710   144 131
24 Úroky 42 506 1 0 0 42 507 1 496 -16 43 987
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 138 039 76 756 0 0 214 795 235 034 0 449 829
251 Veřejným společnostem 84 828 21 882 0   106 710 187 608   294 318
252 Soukromým společnostem 53 211 54 874 0   108 085 47 426   155 511
253 Ostatním sektorům 0 0 0   0 0   0
26 Dotace 373 440 3 137 0 -147 268 229 309 640 -182 340 47 609
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 1 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 1 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 47 599 0 0 0 47 599 9 0 47 608
2621 Běžné 47 599 0 0 0 47 599 9 0 47 608
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 325 841 3 137 0 -147 268 181 710 630 -182 340 0
2631 Běžné 266 246 771 0 -108 189 158 828 597 -159 425 0
2632 Kapitálové 59 595 2 366 0 -39 079 22 882 33 -22 915 0
27 Sociální dávky 556 721 3 286 925 0 843 649 135 0 843 784
271 Dávky sociálního zabezpečení 475 616 0 286 925 0 762 541 0 0 762 541
272 Dávky sociální pomoci 80 896 0 0 0 80 896 0 0 80 896
273 Zaměstnanecké sociální dávky 209 3 0 0 212 135 0 347
28 Ostatní výdaje 79 806 38 027 1 494 -1 119 326 42 441 -10 161 757
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 15 0 16
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 15 0 16
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 79 805 38 027 1 494 -1 119 325 42 426 -10 161 741
2821 Ostatní běžné výdaje 22 920 700 1 494 -1 25 113 23 423 -10 48 526
2822 Ostatní kapitálové výdaje 56 885 37 327 0 0 94 212 19 003 0 113 215
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 16 939 408 350 0 17 697 99 799 0 117 496
311.1 Fixní aktiva 16 875 408 350 0 17 633 95 657 0 113 290
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 24 0 0 0 24 55 0 79
314.1 Nevyráběná aktiva 40 0 0 0 40 4 087 0 4 127
  PENĚŽNÍ SALDO -17 069 -3 468 14 477 0 -6 060 13 642 0 7 582
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2018
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 622 004 46 0 -50 1 622 000 79 548 -1 715 1 699 832
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 539 338 0 0 -4 1 539 334 12 298 -796 1 550 836
6304 Půjčky [6314+6324] 82 666 46 0 -46 82 666 67 250 -919 148 996
631 Domácí 816 920 46 0 -50 816 916 43 285 -1 715 858 485
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 816 920 0 0 -4 816 916 6 576 -796 822 696
6314 Půjčky 0 46 0 -46 0 36 709 -919 35 789
632 Zahraniční 805 084 0 0 0 805 084 36 263 0 841 347
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 722 418 0 0 0 722 418 5 722 0 728 140
6324 Půjčky 82 666 0 0 0 82 666 30 541 0 113 207
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2018
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 389 811 121 243 295 289 -147 269 1 659 074 509 488 -182 366 1 986 196
701 Všeobecné veřejné služby 153 230 2 0 0 153 232 71 518 -12 476 212 274
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 42 506 1 0 .... 42 507 1 496 -16 43 987
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 11 937 0 0 0 11 937 523 -12 460 0
702 Obrana 49 125 0 0 0 49 125 273 -3 49 395
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 88 496 0 0 0 88 496 11 840 -677 99 659
704 Ekonomické záležitosti 193 118 118 314 0 -77 286 234 146 103 706 -8 216 329 636
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 55 593 38 160 0 -38 042 55 711 3 844 -1 090 58 465
7043 Paliva a energetika 28 918 10 0 0 28 928 1 337 -918 29 347
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 11 227 110 0 0 11 337 74 -188 11 223
7045 Doprava 50 540 79 534 0 -39 244 90 830 95 958 -4 613 182 175
7046 Pošty a telekomunikace 2 490 0 0 0 2 490 107 0 2 597
705 Ochrana životního prostředí 16 212 796 0 -543 16 465 38 259 -5 773 48 951
706 Bydlení a společenská infrastruktura 26 732 1 264 0 -81 27 915 41 591 -13 224 56 282
707 Zdraví 76 986 0 295 289 -68 369 303 906 12 962 -61 316 807
7072 Ambulantní zdravotní péče 830 0 0 0 830 5 362 -58 6 134
7073 Ústavní zdravotní péče 2 781 0 0 0 2 781 6 504 0 9 285
7074 Veřejné zdravotnické služby 628 0 0 0 628 1 081 -3 1 706
708 Rekreace, kultura a náboženství 21 976 868 0 -990 21 854 42 509 -1 077 63 286
709 Vzdělávání 178 486 0 0 0 178 486 163 631 -121 826 220 291
7091 Preprimární a primární vzdělávání 727 0 0 0 727 31 405 -544 31 588
7092 Sekundární vzdělávání 5 374 0 0 0 5 374 113 092 -3 068 115 398
7094 Terciární vzdělávání 32 899 0 0 0 32 899 495 -91 33 303
710 Sociální věci 603 029 0 0 0 603 029 29 647 -19 033 613 643
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -17 579 -1 0 0 -17 580 -6 448 0 -24 028

Nejčtenější