Novinky

Vládní finanční statistika - 2010

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 20. 11. 2017
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 5
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 5
  • aktualizace údajů v tabulce č. 2, 3 a 5
  • aktualizace údajů v tabulkách

Veřejné rozpočty 2010


(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 989 340 118 742 215 607 -149 473 1 174 216 409 579 -178 210 1 405 585
11 Daně 501 753 13 587 0 0 515 340 180 076 0 695 416
12 Sociální příspěvky 356 047 0 161 242 0 517 289 0 0 517 289
13 Dotace 88 737 92 799 52 714 -149 473 84 777 178 335 -178 202 84 910
14 Ostatní příjmy 42 803 12 356 1 651 0 56 810 51 168 -8 107 970
2 Výdaje na provozní činnost 1 149 839 123 138 221 731 -149 473 1 345 235 328 024 -178 210 1 495 049
21 Náhrady zaměstnancům 101 069 1 305 3 756 0 106 130 39 573 0 145 703
22 Užití zboží a služeb 62 781 4 072 3 181 0 70 034 67 627 0 137 661
24 Úroky 38 646 29 0 .... 38 675 3 399 -1 42 073
25 Běžné transfery 86 904 49 450 0 0 136 354 163 685 0 300 039
26 Dotace 353 464 9 053 0 -149 473 213 044 337 -178 202 35 179
27 Sociální dávky 431 025 1 214 373 0 645 399 25 340 0 670 739
28 Ostatní výdaje 75 950 59 228 421 0 135 599 28 063 -7 163 655
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -160 499 -4 396 -6 124 0 -171 019 81 555 0 -89 464
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 16 723 367 769 0 17 859 93 845 0 111 704
311.1 Fixní aktiva 16 701 358 769 0 17 828 91 834 0 109 662
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 7 0 0 0 7 40 0 47
314.1 Nevyráběná aktiva 15 9 0 0 24 1 971 0 1 995
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 636 7 407 8 0 9 051 12 599 0 21 650
311.2 Fixní aktiva 1 062 1 8 0 1 071 8 711 0 9 782
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 574 7 406 0 0 7 980 3 888 0 11 868
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 15 087 -7 040 761 0 8 808 81 246 0 90 054
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 164 926 116 098 222 492 -149 473 1 354 043 409 270 -178 210 1 585 103
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -175 586 2 644 -6 885 0 -179 827 309 0 -179 518
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -114 -2 337 7 -7 -2 451 173 244 -2 034
321x Domácí -12 -2 337 7 -7 -2 349 185 244 -1 920
322x Zahraniční -102 0 0 0 -102 -12 0 -114
33 Čistá změna závazků 166 481 1 655 122 -7 168 251 3 101 244 171 596
331 Domácí 71 558 1 655 122 -7 73 328 -4 609 244 68 963
332 Zahraniční 94 923 0 0 0 94 923 7 710 0 102 633
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 166 595 3 992 115 0 170 702 2 928 0 173 630
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -8 991 6 636 -6 770 0 -9 125 3 237 0 -5 888
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 990 976 126 149 215 615 -149 473 1 183 267 422 178 -178 210 1 427 235
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 989 340 118 742 215 607 -149 473 1 174 216 409 579 -178 210 1 405 585
11 Daně 501 753 13 587 0 0 515 340 180 076 0 695 416
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 173 981 0 0 0 173 981 86 883 0 260 864
1111 Placené fyzickými osobami 87 676 0 0 0 87 676 43 592 0 131 268
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 86 305 0 0 0 86 305 43 291 0 129 596
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 225 0 0 0 225 8 673 0 8 898
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 8 664 0 8 664
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 225 0 0 0 225 0 0 225
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 9 0 9
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 327 387 13 587 0 0 340 974 84 520 0 425 494
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 195 274 0 0 0 195 274 80 677 0 275 951
11411 Daň z přidané hodnoty 187 821 0 0 0 187 821 80 677 0 268 498
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 453 0 0 0 7 453 0 0 7 453
1142 Spotřební daně 130 859 7 402 0 0 138 261 0 0 138 261
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 1 764 0 1 764
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 254 6 185 0 0 7 439 2 079 0 9 518
11451 Daně z motorových vozidel 0 4 689 0 0 4 689 0 0 4 689
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 254 1 496 0 0 2 750 2 079 0 4 829
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 13 0 0 0 13 0 0 13
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 13 0 0 0 13 0 0 13
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 147 0 0 0 147 0 0 147
12 Sociální příspěvky 356 047 0 161 242 0 517 289 0 0 517 289
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 342 189 0 161 242 0 503 431 0 0 503 431
1211 Příspěvky zaměstnanců 68 838 0 48 094 0 116 932 0 0 116 932
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 251 996 0 97 232 0 349 228 0 0 349 228
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 377 0 13 958 0 35 335 0 0 35 335
1214 Příspěvky jinde nezařazené -22 0 1 958 0 1 936 0 0 1 936
122 Ostatní sociální příspěvky 13 858 0 0 0 13 858 0 0 13 858
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 187 0 0 0 1 187 0 0 1 187
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 671 0 0 0 12 671 0 0 12 671
13 Dotace 88 737 92 799 52 714 -149 473 84 777 178 335 -178 202 84 910
131 Od zahraničních vlád 158 0 0 0 158 196 0 354
1311 Běžné 114 0 0 0 114 20 0 134
1312 Kapitálové 44 0 0 0 44 176 0 220
132 Od mezinárodních organizací 84 297 0 0 0 84 297 259 0 84 556
1321 Běžné 36 246 0 0 0 36 246 90 0 36 336
1322 Kapitálové 48 051 0 0 0 48 051 169 0 48 220
133 Od institucí vládního sektoru 4 282 92 799 52 714 -149 473 322 177 880 -178 202 0
1331 Běžné 2 797 39 258 52 714 -94 447 322 133 245 -133 567 0
1332 Kapitálové 1 485 53 541 0 -55 026 0 44 635 -44 635 0
14 Ostatní příjmy 42 803 12 356 1 651 0 56 810 51 168 -8 107 970
141 Příjmy z vlastnictví 25 063 1 410 453 0 26 926 8 019 -1 34 944
1411 Úroky 4 364 811 453 .... 5 628 1 106 -1 6 733
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 17 805 0 0 0 17 805 1 809 0 19 614
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 554 0 0 0 2 554 2 951 0 5 505
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 340 599 0 0 939 2 153 0 3 092
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 612 10 090 206 0 19 908 24 280 0 44 188
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 705 577 0 0 3 282 16 757 0 20 039
1422 Správní poplatky 6 643 9 438 206 0 16 287 7 283 0 23 570
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 264 75 0 0 339 240 0 579
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 842 104 461 0 3 407 1 116 -7 4 516
144 Transfery jinde nezařazené 5 286 752 531 0 6 569 17 753 0 24 322
1441 Běžné 5 126 752 531 0 6 409 16 737 0 23 146
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 5 126 752 531 0 6 409 16 737 0 23 146
1442 Kapitálové 160 0 0 0 160 1 016 0 1 176
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 636 7 407 8 0 9 051 12 599 0 21 650
311.2 Fixní aktiva 1 062 1 8 0 1 071 8 711 0 9 782
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 574 7 406 0 0 7 980 3 888 0 11 868
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 166 562 123 505 222 500 -149 473 1 363 094 421 869 -178 210 1 606 753
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 149 839 123 138 221 731 -149 473 1 345 235 328 024 -178 210 1 495 049
21 Náhrady zaměstnancům 101 069 1 305 3 756 0 106 130 39 573 0 145 703
211 Mzdy a platy 76 819 986 2 818 0 80 623 30 064 0 110 687
212 Sociální příspěvky 24 250 319 938 0 25 507 9 509 0 35 016
22 Užití zboží a služeb 62 781 4 072 3 181 0 70 034 67 627 0 137 661
24 Úroky 38 646 29 0 .... 38 675 3 399 -1 42 073
241 Nerezidentům .... .... 0 .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... 0 .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... 0 .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 86 904 49 450 0 0 136 354 163 685 0 300 039
251 Veřejným společnostem 67 223 12 764 0 0 79 987 125 388 0 205 375
252 Soukromým společnostem 19 681 36 686 0 0 56 367 38 297 0 94 664
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 353 464 9 053 0 -149 473 213 044 337 -178 202 35 179
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 4 0 4
2611 Běžné 0 0 0 0 0 4 0 4
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 35 164 0 0 0 35 164 11 0 35 175
2621 Běžné 35 164 0 0 0 35 164 11 0 35 175
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 318 300 9 053 0 -149 473 177 880 322 -178 202 0
2631 Běžné 224 311 3 381 0 -94 447 133 245 322 -133 567 0
2632 Kapitálové 93 989 5 672 0 -55 026 44 635 0 -44 635 0
27 Sociální dávky 431 025 1 214 373 0 645 399 25 340 0 670 739
271 Dávky sociálního zabezpečení 382 524 0 214 373 0 596 897 0 0 596 897
272 Dávky sociální pomoci 48 383 0 0 0 48 383 25 273 0 73 656
273 Zaměstnanecké sociální dávky 118 1 0 0 119 67 0 186
28 Ostatní výdaje 75 950 59 228 421 0 135 599 28 063 -7 163 655
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 34 0 35
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 34 0 35
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0   0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 75 949 59 228 421 0 135 598 28 029 -7 163 620
2821 Ostatní běžné výdaje 20 078 954 421 0 21 453 12 638 -7 34 084
2822 Ostatní kapitálové výdaje 55 871 58 274 0 0 114 145 15 391 0 129 536
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 16 723 367 769 0 17 859 93 845 0 111 704
311.1 Fixní aktiva 16 701 358 769 0 17 828 91 834 0 109 662
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 7 0 0 0 7 40 0 47
314.1 Nevyráběná aktiva 15 9 0 0 24 1 971 0 1 995
  PENĚŽNÍ SALDO -175 586 2 644 -6 885 0 -179 827 309 0 -179 518
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 323 948 2 769 137 -230 1 326 624 95 531 -2 999 1 419 156
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 256 469 0 0 -230 1 256 239 15 870 -1 456 1 270 653
6304 Půjčky [6314+6324] 67 479 2 769 137 0 70 385 79 661 -1 543 148 503
631 Domácí 883 141 2 769 137 -230 885 817 53 714 -2 999 936 532
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 883 141 0 0 -230 882 911 7 600 -1 456 889 055
6314 Půjčky 0 2 769 137 0 2 906 46 114 -1 543 47 477
632 Zahraniční 440 807 0 0 0 440 807 41 817 0 482 624
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 373 328 0 0 0 373 328 8 270 0 381 598
6324 Půjčky 67 479 0 0 0 67 479 33 547 0 101 026
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 164 926 116 098 222 492 -149 473 1 354 043 409 270 -178 210 1 585 103
701 Všeobecné veřejné služby 128 585 29 0 0 128 614 58 512 -14 953 172 173
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 38 646 29 0 .... 38 675 3 399 -1 42 073
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 14 663 0 0 0 14 663 289 -14 952 0
702 Obrana 40 865 0 0 0 40 865 906 -52 41 719
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 68 895 0 0 0 68 895 7 948 -550 76 293
704 Ekonomické záležitosti 173 553 116 147 0 -96 542 193 158 94 293 -10 148 277 303
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 49 188 37 622 0 -39 769 47 041 3 280 -569 49 752
7043 Paliva a energetika 3 336 119 0 -7 3 448 2 012 -2 032 3 428
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 2 424 974 0 0 3 398 184 -566 3 016
7045 Doprava 75 688 76 962 0 -56 773 95 877 85 259 -5 592 175 544
7046 Pošty a telekomunikace 562 0 0 0 562 26 0 588
705 Ochrana životního prostředí 21 362 3 685 0 -217 24 830 32 698 -7 657 49 871
706 Bydlení a společenská infrastruktura 48 273 3 079 0 0 51 352 33 457 -35 346 49 463
707 Zdraví 62 861 0 222 492 -52 714 232 639 10 675 -41 243 273
7072 Ambulantní zdravotní péče 776 0 0 0 776 3 637 0 4 413
7073 Ústavní zdravotní péče 4 987 0 0 0 4 987 6 271 -35 11 223
7074 Veřejné zdravotnické služby 1 432 0 0 0 1 432 654 -5 2 081
708 Rekreace, kultura a náboženství 12 898 543 0 0 13 441 32 630 -777 45 294
709 Vzdělávání 119 507 22 0 0 119 529 113 417 -80 370 152 576
7091 Preprimární a primární vzdělávání 115 0 0 0 115 19 259 -109 19 265
7092 Sekundární vzdělávání 2 371 0 0 0 2 371 80 314 -859 81 826
7094 Terciární vzdělávání 26 391 0 0 0 26 391 679 -27 27 043
710 Sociální věci 489 763 0 0 0 489 763 37 333 -28 316 498 780
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 636 -7 407 0 0 -9 043 -12 599 0 -21 642
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí

Doporučované

Nejčtenější