Novinky

38. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Prognóza
  • Veřejný sektor

38. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2014–2017)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

38. Kolokvium proběhlo v listopadu 2014. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 16 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, Citibank, Cyrrus, ČSOB, Generali PPF Asset Management, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, J&T Banka, Komerční banka, Liberální institut, Next Finance, Raiffeisenbank ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z listopadu 2014), MMF (World Economic Outlook z října 2014) a OECD (Economic Outlook z listopadu 2014).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Nejčtenější