Novinky

34. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2012–2015)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Prognóza
  • Veřejný sektor
  • Odborné výzkumy

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo výsledky pravidelného pololetního průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Výsledky 34. Kolokvia, které se konalo v listopadu 2012, vycházejí z předpovědí 18 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI, Citibank, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, Komerční banka, Liberální institut, Patria Finance, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz českých a moravských výrobních družstev, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (Economic Forecast z listopadu 2012), MMF (World Economic Outlook z října 2012) a OECD (Economic Outlook z listopadu 2012).

Základní tendence vývoje v letech 2012–2015, na nichž je založen návrh Státního rozpočtu na rok 2013 a Rozpočtového výhledu, jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní. Pro rok 2013 respondenti vesměs očekávají velmi mírné oživení ekonomiky při pokračujícím poklesu domácí poptávky a pozitivním příspěvku zahraničního obchodu, zpomalení míry inflace k hodnotám těsně nad 2 %, mírné zvýšení nezaměstnanosti a udržení nízkého schodku běžného účtu platební bilance.

Nejčtenější