Novinky

33. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2012–2015)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Prognóza
  • Veřejný sektor
  • Odborné výzkumy

Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu o názorech odborné ekonomické veřejnosti na předpokládaný vývoj ekonomiky a vyhodnotit jeho základní tendence. Výsledky Kolokvia jsou využívány především pro ověření reálnosti makroekonomických rámců Konvergenčního programu, Státního rozpočtu a Rozpočtového výhledu. S přechodem na elektronickou formu Kolokvia jsme se rozhodli zpřístupnit souhrnné výsledky široké veřejnosti.

33. Kolokvium proběhlo v dubnu 2012. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 15 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Liberální institut, Národohospodářský ústav AV ČR, Patria Finance, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (Interim Forecast z února 2012) a MMF (World Economic Outlook z dubna 2012).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Nejčtenější