Novinky

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2014

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Veřejný sektor
  • Kontrola
  • Výsledky přezkoumání hospodaření
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Přezkoumávající orgán
  • Přezkoumávání hospodaření

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících za období od 1. července 2014 do 30. června 2015.

Institut přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků představuje specifickou, každý rok se opakující kontrolní činnost. Jejím cílem je získání informací, zda územní samosprávné celky hospodaří v daném roce v souladu s platnými zákony. Přezkoumávání hospodaření je upraveno zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumávání.

Za přezkoumání hospodaření všech územních samosprávných celků odpovídá podle kompetenčního zákona (zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky) Ministerstvo financí. Část příslušných kompetencí k vlastnímu výkonu přezkoumání hospodaření byla zákony přenesena na krajské úřady a na Magistrát hl. m. Prahy, které jako přezkoumávající orgány vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější