Novinky

Přezkoumání auditorem

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště
oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Vydáno

  • Audit
  • Finanční kontrola
  • Veřejný sektor
  • Auditor
  • Územní samosprávný celek
  • Přezkoumávání hospodaření

Přezkoumání hospodaření auditorem (auditorskou společností)

  • Obec, vč. dobrovolného svazku obcí, Hlavního města Prahy, městské části hl. m. Prahy může podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. zadat (viz vzorová smlouva s auditorem) přezkoumání svého hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 12 zákona č. 420/2004 Sb.).
  • Auditor nebo auditorská společnost je povinen postupovat při přezkoumat hospodaření v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Sb.; tzn. musí jej vykonat podle všech předmětů (§ 2 zákona č. 420/2004 Sb.) a podle všech hledisek (§ 3 zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem nebo auditorskou společností musí být zpracována v souladu obsahovat všechny náležitosti vyplývající s ustanovením § 10 zákona č. 420/2004 Sb., tzn. procesně (§ 10 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 420/2004 Sb.) i věcně (§ 10 odst. 2 až odst. 5 zákona č. 420/2004 Sb.).
  • Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem nebo auditorskou společností předá územní celek přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku. (§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.)

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 - Kontrola
odd. 1703 Přezkoumávání hospodaření ÚSC

Doporučované

Nejčtenější