Novinky

Přezkoumávání hospodaření

Informace Ministerstva financí k přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

ilustrace

Základní informace

Povinnosti vyplývající z právních předpisů pro přezkoumávání hospodaření územních celků.

Právní rámce

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumávající orgán

Definice působnosti Přezkoumávajícího orgánu k výkonu kontroly přezkoumávání hospodaření.

Přezkoumání auditorem

Definice působnosti přezkoumání auditorem pro výkon kontroly přezkoumávání hospodaření územních celků.

Dozor státu

Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření (§ 20 zákona č. 420/2004 Sb.) přísluší Ministerstvu financí.