Novinky

2012

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

Zprávu za rok 2012 projednala vláda dne 29. května 2013 a přijala usnesení č. 402/2013, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.