Novinky

2008

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008

Zprávu za rok 2008 projednala vláda dne 18. května 2009 a přijala usnesení č. 642/2009, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.