Novinky

Kontroly ve veřejné správě

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

Zprávu za rok 2012 projednala vláda dne 29. května 2013 a přijala usnesení č. 402/2013, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011

Zprávu za rok 2011 projednala vláda dne 23. května 2012 a přijala usnesení č. 369/2012, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010

Zprávu za rok 2010 projednala vláda dne 18. května 2011 a přijala usnesení č. 375/2011, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009

Zprávu za rok 2009 projednala vláda dne 31. května 2010 a přijala usnesení č. 432/2010, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008

Zprávu za rok 2008 projednala vláda dne 18. května 2009 a přijala usnesení č. 642/2009, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007

Zprávu za rok 2007 projednala vláda dne 14.  května 2008 a přijala usnesení č. 550/2008, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Roční zpráva charakterizuje dosažené výsledky a pokrok v rozvoji finanční kontroly a současně i slabá místa při zajišťování její úlohy v procesu řádné správy a řízení veřejných financí v orgánech státu a územní samosprávě. Zhodnocení provedené ve Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007 potvrzuje, že ani v minulém roce nebyla ve veřejné správě ještě plně dokončena  implementace zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a že v řadě organizací veřejné správy systém finanční kontroly není nastaven přiměřeně a jeho efektivnost a účinnost zaostává za potřebami.