Novinky

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Veřejné finance
  • Veřejná správa
  • Zpráva

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020 (dále jen „Zpráva“) je předkládána vládě České republiky v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě provedlo 3 200 orgánů veřejné správy. Ve Zprávě byly rovněž využity poznatky, zkušenosti a zjištění Ministerstva financí z výkonu činnosti v oblasti finanční kontroly a dále informace o kontrolách prostředků poskytnutých z fondů Evropské unie z informačního systému Ministerstva pro místní rozvoj MS 2014+ a informace o porušení rozpočtové kázně, které eviduje Generální finanční ředitelství v informačním systému CEDR.

Zpráva byla předložena pro informaci Vládě České republiky na schůzi dne 3. května 2021.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější