Novinky

Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Přehled a informace o finančních kontrolách ve veřejné správě - zprávy o výsledcích finančních kontrol a informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol. Modul ročních zpráv. Chronologicky řazeno.

ilustrace
Typ
Období