Novinky

2013

Metodické materiály, stanoviska Ministerstva financí, analýzy a další užitečné podklady pro oblast veřejnosprávní kontroly - rok 2013.

ilustrace

Vydáno

Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dokument již není aktuální.