Novinky

2007

Metodické materiály, stanoviska Ministerstva financí, analýzy a další užitečné podklady pro oblast veřejnosprávní kontroly - rok 2007.

ilustrace

Vydáno

Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za programovací období 2004-2006

S platností od 1. ledna 2007.
Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropského Společenství a právními předpisy České republiky. Metodika již není aktuální.