Novinky

Informace o novele vyhlášky č. 512/2002 Sb.

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Interní audit
  • Veřejný sektor
  • Kontrola
  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Legislativa
  • Ministerstvo vnitra
  • Návrh vyhlášky

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra připravil na základě podnětu Ministerstva financí návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem novely je vypuštění agendy „interní audit“ ze správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Tzn., že interní auditoři nebudou muset ode dne účinnosti novely prokazovat zvláštní odbornou způsobilost (skládat zkoušku).

Ministerstvo vnitra předloží návrh vyhlášky do vnějšího připomínkového řízení v nejbližší době. Předpokládaná účinnost je od 1. listopadu 2018.

Nejčtenější