Novinky

2017

Metodické materiály, stanoviska Ministerstva financí, analýzy a další užitečné podklady pro oblast interního auditu - rok 2017.

ilustrace

Aktualizováno

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb..