Novinky

2012

Metodické materiály, stanoviska Ministerstva financí, analýzy a další užitečné podklady pro oblast interního auditu - rok 2012.

ilustrace

Vydáno

Manuál pro audit operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013

Schválen usnesením vlády č. 1382/2007 ze dne 12. prosince 2007.
Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu  v souladu  s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006  a č. 1081/2006, nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, č.1084/2006  a č. 1198/2006, a nařízeními Komise (ES) č. 1828/2006 a č. 498/2007 je výstupem Projektu „Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě“ realizovaného na základě twinningové smlouvy CZ 2005/017-518.02.01.01.0001 a na základě smlouvy o technické asistenci k tomuto twinningu CZ2005/017/518.02.01-0002 (plně financovaného v rámci programu Transition Facility Evropskou komisí). AKTUALIZACE – 6. verze Manuálu, aktualizováno 1.06.2012. Manuál již není aktuální.