Novinky

Kdo může být pověřen výkonem řídicí kontroly?

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Zákon o finanční kontrole
  • Řídicí kontrola

Dotaz:

Kdo může být pověřen výkonem řídicí kontroly? 

Odpověď:

Řídicí kontrolu mohou vykonávat pouze zaměstnanci dané organizace. V případě příkazce operace se musí jednat o vedoucího zaměstnance. 

Nejčtenější