Novinky

SP/02/2022 - Ověření podpisu na dokladech určených pro výplatu důchodu z ciziny

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Správní poplatky
  • Poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Lze podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích přiznat osvobození od správního poplatku v případě, kdy správní úřad ověřuje podpis na potvrzení o žití nebo vydává matriční doklad pro uplatnění či doložení práva v cizině, konkrétně důchodu přiznaného podle právního předpisu jiného státu?

Odpověď:

S odkazem na legislativu Evropské unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. dubna 2004 č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009, je třeba osvobození od správního poplatku, vztahující se k ověření podpisu na dokladech (např. potvrzení o žití, matriční doklad) pro uplatnění práva v cizině, konkrétně důchodu přiznaného podle právního předpisu jiného státu, podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích přiznat,  a to bez ohledu na skutečnost, zda je požadováno jako potvrzení k důchodu přiznanému podle českých právních předpisů nebo předpisů státu, s nímž má Česká republika smluvní vztah v oblasti sociálního zabezpečení.

Doporučované

Nejčtenější