Novinky

MP/07/2020 – Poplatek z pobytu – Zpoplatnění pobytu poskytnutého na základě jiné než ubytovací smlouvy

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Podléhá místnímu poplatku z pobytu úplatný pobyt, který je poskytovatelem pobytu poskytnut na základě jiné než ubytovací smlouvy, např. nájemní smlouvy?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem poplatku z pobytu úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Dle důvodové zprávy k zákonu o místních poplatcích byl v definici předmětu poplatku záměrně zvolen pojem pobyt a nikoliv ubytování. Pojem ubytování nebyl použit proto, aby nebyl předmět poplatku navázán na uzavření smlouvy o ubytování podle § 2326 an. občanského zákoníku, ale aby byl širší. Součástí definičního znaku smlouvy o ubytování je podmínka, že se ubytování poskytuje v zařízení k tomu určeném. Určením se pak zpravidla rozumí určení podle veřejnoprávních (stavebních) předpisů, tzn. v zařízeních, kde je poskytování ubytování v souladu s kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním souhlasem stavebního úřadu.

Poplatek z pobytu se tedy vztahuje na poskytnutí úplatného pobytu i na základě jiné než ubytovací smlouvy. Může jít například o smlouvu nájemní, nebo smlouvu nepojmenovanou, jejímž předmětem ale bude úplatné poskytnutí pobytu.

Doporučované

Nejčtenější