Novinky

MP/05/2020 – Poplatek z pobytu – Vybírání poplatku v případě jednodenního noclehu

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Má poskytovatel pobytu v případě jednodenního noclehu vybrat poplatek z pobytu od poplatníka i za první noc pobytu?

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 3c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je základem poplatku z pobytu počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí následující: „Základem poplatku z pobytu je počet započatých dní bez započítání dne příjezdu. V důsledku toho základ poplatku odpovídá počtu noclehů, které jsou v rámci pobytu úplatně poskytnuty. Dnem počátku pobytu se rozumí den, kdy podle smlouvy o úplatném poskytnutí pobytu začalo poskytování tohoto pobytu.“

Z uvedeného vyplývá, že poplatek z pobytu v případě jednodenního noclehu vybere poskytovatel úplatného pobytu, tj. plátce poplatku, v souladu se shora cit. ustanovením zákona o místních poplatcích, od poplatníka „i za první noc pobytu“, neboť došlo k započetí dne, následujícího po dni počátku pobytu.

Doporučované

Nejčtenější