Novinky

SP/03/2019 - Zápis změny vlastníka a provozovatele v registru silničních vozidel

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

V jaké výši je stanoven správní poplatek za zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel?

Odpověď:

Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel nebo za zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel je stanoven v položce 26 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“). Výše správního poplatku je stanovena v závislosti na druhu silničního vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) položky 26 se ve smyslu ustanovení „Poznámky“ bod 2. k položce 26 sazebníku zákona o správních poplatcích vybírá pouze jednou. 

Doporučované

Nejčtenější