Novinky

MP/08/2019 – Poplatek z pobytu – Vybírání poplatku v případě pobytů delších než 60 dnů

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Jak postupovat v případě, že je pobyt delší než 60 dnů, např. 65 dnů? Podléhá místnímu poplatku 60 dnů a 5 dnů nikoliv? 

Odpověď:

Předmětem poplatku z pobytu je krátkodobý pobyt za úplatu u jednotlivého poskytovatele pobytu. Zpoplatnění pobytu je časově limitováno tak, aby cílilo především na krátkodobé „turistické“ pobyty osob. Nastavená délka krátkodobého pobytu zahrnuje jak krátkodobější dovolenou na zotavenou, tak dlouhodobější rekreační pobyty nebo lázeňské pobyty. Poplatková povinnost by neměla dopadat na osoby, které se v obci zdržují za účelem dlouhodobějšího pobytu, např. v rámci výkonu zaměstnání, studia apod. U pobytu delšího než 60 dnů proto není předmět poplatku naplněn, a poplatková, ani evidenční povinnost tak vůbec nevzniká, a to ani pro prvních 60 dnů pobytu.

Doporučované

Nejčtenější