Novinky

SP/07/2017 - Poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dnů

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
Aktualizováno 18. 9. 2017
  • Aktualizace odpovědi z důvodu ukončeného legislativního procesu.

Otázka:

Podle vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) je možné vydat rybářský lístek na 30 dní ode dne jeho vydání. V zákoně o správních poplatcích v položce 14 sazebníku není uveden správní poplatek za vydávání lístku na uvedenou dobu. Jak má správní úřad zpoplatnit vydání rybářského lístku na 30 dní, když v § 13 odst. 8) zákona o rybářství je uvedeno, že vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku?

Odpověď:

S účinností od 1. 1. 2017 je na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, možné vydání rybářského lístku také na dobu 30 dní. Zpoplatnění rybářského lístku na dobu 30 dní správním poplatkem ve výši 200 Kč je obsaženo v zákoně č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v části druhé – Změna zákona o správních poplatcích, v čl. IV, pod bodem 2, a to s účinností od 1. 11. 2017. Vzhledem k tomu, že v platném znění položky 14 sazebníku zákona o správních poplatcích v současné době není zařazen správní poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dní, není možné až do nabytí účinnosti výše uvedeného zákona správní poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dní vybírat.

Doporučované

Nejčtenější