Novinky

SP/03/2017 - Placení správních poplatků kolkovými známkami

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Za ověření podpisu na listinách a za vyhotovení kopií těchto listin jsem chtěla na obecním úřadě zaplatit kolkovou známkou a rozdíl v částce doplatit v hotovosti. Příslušná pracovnice platbu kolkovou známkou odmítla s tím, že kolkovou známkou správní poplatek u nich na úřadě zaplatit nelze. Přijde mi to divné, když na katastrálním úřadě jsem správní poplatek kolkovou známkou platila. Byl postup ověřující pracovnice správný?

Odpověď:

Kolkové známky jsou ceninami vydávanými Ministerstvem financí, a to v hodnotách stanovených ve vyhlášce č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách. Kolkové známky jsou jedním ze způsobů placení správních poplatků, a to až do výše 5 000 Kč, ale pouze těch, které jsou příjmem státního rozpočtu. Správní poplatky, které jsou příjmem územních samosprávných celků nelze, na základě ustanovení § 6 odst. 8 zákona o správních poplatcích, platit kolkovými známkami.

Český úřad zeměměřický a katastrální, včetně jeho pracovišť, je správním úřadem, u kterého lze správní poplatky vybírané podle položek 119 a 120 sazebníku, který je nedílnou součástí zákona o správních poplatcích, platit kolkovými známkami. Kolkovými známkami lze platit správní poplatky dále finančním úřadům, ministerstvům a dalším správním úřadům, jejichž příjmy plynou do státního rozpočtu. Je na uvážení těchto správních úřadů, jaké způsoby placení správních poplatků si stanoví, lze však platit jen těmi způsoby, které jsou uvedeny v ustanovení § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použití příslušného ustanovení daňového řádu je dáno § 2 odst. 3 téhož zákona, na základě kterého jsou poplatky podřazeny pod pojem daň.

Doporučované

Nejčtenější