Novinky

SP/05/2017 - Osvobození od správního poplatku – Ověřování podpisu na potvrzení o žití

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Může být přiznáno osvobození podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích v případě, kdy správní úřad ověřuje podpis na potvrzení o žití nebo vydává matriční doklad pro doložení uplatnění práva v cizině, konkrétně důchodu přiznaného podle právního předpisu jiného státu?

Odpověď:

Na základě ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů taxativně v tomto ustanovení uvedených. Vzhledem k tomu, že se jedná výlučně o právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, lze přiznat osvobození pouze u úkonů, které slouží pro uplatnění práva podle uvedených předpisů bez ohledu na skutečnost, zda právo bude uplatněno v tuzemsku či v zahraničí.

Ověření podpisu na „Potvrzení o žití České správy sociálního zabezpečení“ pro účely výplaty důchodu, přiznaného podle právních předpisů České republiky a vypláceného v cizině, které je předmětem správního poplatku podle položky 5 písmeno a) sazebníku zákona o správních poplatcích, bude od správního poplatku osvobozeno podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích. Ověření podpisu na „Potvrzení o žití“ vydávaného pro účely výplaty důchodu přiznaného podle zákona jiného státu a vypláceného v České republice, není osvobozeno od správního poplatku, neboť se nejedná o důchod přiznaný podle právních předpisů České republiky.

Obdobně bude postupováno i v případě vydání matričních dokladů. Rozhodující pro přiznání osvobození podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích není, zda o úkon žádá občan České republiky či cizí státní příslušník, ale skutečnost, zda žádá o úkon v souvislosti s aplikací zákona, který je součástí právního řádu České republiky a je obsažen ve výčtu citovaného ustanovení.

Doporučované

Nejčtenější