Novinky

MP/05/2017 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - Předvolební propagační akce

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Lze považovat a jako zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu zákona o místních poplatcích zpoplatňovat umístění stanů, pultů či dalších zařízení při pořádání předvolebních propagačních akcí politických stran?

Odpověď:

Jestliže zákon o místních poplatcích v ustanovení § 4 odst. 1 uvádí mezi zvláštními způsoby užívání veřejného prostranství „užívání pro reklamní akce“ či „umístění reklamních zařízení“, lze podle našeho názoru umístění stanů, pultů či dalších zařízení při pořádání předvolebních propagačních akcí politických stran posuzovat jako zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu cit. ustanovení zákona o místních poplatcích.

Poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích fyzická nebo právnická osoba, která veřejné prostranství užívá. Vzhledem k tomu, že zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 3 odst. 1, že strany a hnutí jsou právnickými osobami, je nepochybné, že politická strana či hnutí je poplatníkem místního poplatku z hlediska zákonné definice poplatníka.

Základním kritériem pro stanovení výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích rozsah záboru veřejného prostranství, které je jinak v obecně závazné vyhlášce příslušné obce určeno jako místo uvedenému poplatku podléhající.

Doporučované

Nejčtenější