Novinky

MP/01/2017 - Místní poplatek z ubytovací kapacity - Nájemce ubytovny v postavení poplatníka

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Komu přísluší povinnost platit místní poplatek z ubytovací kapacity podle obecně závazné vyhlášky obce v případě, kdy majitel objekt pronajal pracovní agentuře, která v ubytovacím zařízení ubytovává své zaměstnance?

Odpověď:

Podle ustanovení § 7 zákona o místních poplatcích, v platném znění, se poplatek z ubytovací kapacity vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Předmětem poplatku je ubytovací kapacita takových zařízení, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu s tím, že poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Poplatníkem uvedeného poplatku je podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Z dikce uvedeného ustanovení je zřejmé, že osobou, která ubytování poskytla, může být osoba majitele ubytovacího zařízení, avšak v případě, kdy nemovitost pronajala jiné osobě k poskytování ubytovacích služeb, je ubytovatelem osoba nájemce. V takovém případě přísluší plnit povinnosti poplatníka místního poplatku podle zákona o místních poplatcích a příslušné obecně závazné vyhlášky obce osobě nájemce ubytovny, nikoliv jejímu majiteli.

Doporučované

Nejčtenější