Novinky

MP/11/2017 - Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - Bezpečnostní sbory

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Jsou příslušníci Policie České republiky a Hasičského sboru České republiky, kteří se účastní ozdravného pobytu v zařízeních Ministerstva vnitra povinni platit místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt?

Odpověď:

Na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), platí poplatek za lázeňský a rekreační pobyt fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Služební vztahy příslušníků Policie České republiky (dále jen „PČR“) a Hasičského sboru České republiky (dále jen „HSČR“) upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“). V ustanovení § 80 zákona o služebním poměru je zakotven nárok příslušníků PČR a HSČR na ozdravný pobyt, který se provádí formou lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Ustanovení § 80 ve svém odstavci 5 dále normuje, že účast na ozdravném pobytu se považuje za dobu služby (v rozsahu, který připadá na 2 týdny při rovnoměrném rozvržení doby služby). Z uvedeného lze dovodit, že pokud příslušníci PČR a HSČR prokáží důvod svého pobytu dokladem, který potvrzuje jejich vyslání na ozdravný pobyt v důsledku výkonu služby, nebude tento pobyt zpoplatněn poplatkem za lázeňský nebo rekreační pobyt dle ustanovení § 3 zákona o místních poplatcích.

Doporučované

Nejčtenější