Novinky

Závěry z výsledků ankety na téma pracovních porad MF k problematice místních poplatků

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

 • Daně a cla
 • Krajský úřad
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo vnitra
 • Veřejný ochránce práv
 • Poplatky
 • Místní poplatky
 • Veřejný sektor
 • Spolupráce s institucemi

Závěry z výsledků ankety na téma pracovních porad Ministerstva financí

V souvislosti s pracovními poradami pořádanými odborem 39 – Správní činnosti Ministerstva financí s krajskými úřady, Ministerstvem vnitra a Kanceláří veřejného ochránce práv byla uskutečněna anketa, na základě které byli účastníci porady požádáni o zodpovězení otázek, zda je pro ně konání pravidelných porad přínosem, zda preferují, aby se porady konaly jedenkrát či dvakrát ročně, a zda na poradách nepostrádají nějaká témata.

Z výsledků ankety vyplynuly následující závěry:

 • Převážná většina zástupců krajských úřadů a zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv požadují konání pracovních porad i nadále dvakrát ročně ve stanovených termínech.
 • Převážná většina zástupců krajských úřadů a zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv považují porady a jejich témata, která se vztahují k problematice místních poplatků a jejich správy, za přínosné.

Doporučované

Nejčtenější