Novinky

Nález Ústavního soudu k ukládání poplatku za svoz komunálního odpadu nezletilým

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci ukládání poplatku za svoz komunálního odpadu nezletilým

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Ústavní soud

Dne 15. 8. 2017 byl vyhlášen nález Ústavního soudu evidovaný pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu Nejvyššího správního soudu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Ústavní soud rozhodl, že ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. 6. 2012, bylo v rozsahu, v němž ukládalo povinnosti nezletilým poplatníkům, v rozporu s čl. 32 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4, čl. 3 odst. 1, a s čl. 11 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější