Novinky

DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) - Informace GFŘ

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Regulace
  • Daně a cla

S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU (dále jen „vybrané služby“). Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.

DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 31.3.2015

Doporučované

Nejčtenější