Novinky

Daň z nemovitých věcí - změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - od 1.1. 2014

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Zákonné opatření
 • Vyhláška
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nemovitosti, pozemková daň
 • Daně a cla
 • Daně z majetku
 • Změny v placení daní
 • Daňový poradce
 • Daňový portál
 • Daňový pokyn
 • Daňový kalendář
 • Generální finanční ředitelství
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 24. 1. 2014 9:55
 • GFŘ zveřejnilo - Příklady k nejčastějším dotazům k výpočtu základu daně ze staveb a jednotek u jednotek v roce 2014
 • Nová možnost vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.

Informace Generálního finančního ředitelství o změnách v placení daní - Daň z nemovitých věcí od 1.1.2014.

Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

Zdroj: GFŘ (Generální finanční ředitelství); publikováno 3. ledna 2014


Nová možnost vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR - Finanční správa ČR zprovoznila na webových stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz jednoduchou aplikaci "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".

Koeficienty pro podání k dani z nemovitých věcí

Zdroj: GFŘ (Generální finanční ředitelství); publikováno 21. ledna 2014


Všechny informace k tématu Daně z nemovitých věcí naleznete na internetových strákách Finanční správy ČR:

Daň z nemovitých věcí - od 1.1.2014

 

Související informace - legislativa

 Zdroj: GFŘ (Generální finanční ředitelství);

Doporučované

Nejčtenější