Novinky

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu - bankovní účty celních úřadů

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Celní správa
  • Generální ředitelství cel
  • Bankovní účty
  • Daňový kalendář
  • Splatnost daně
Aktualizováno 1. 1. 2019

Veškeré informace, které se vztahují k problematice placení daní celnímu úřadu, seznamy bankovních účtů, čísla matrik a přečíslí účtu pro placení daní.

Informace - Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Zdroj: Celní správa ČR


Celní správa ČR - Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu celních úřadů z 54 na patnáct celních úřadů. Jedná se o 14 celních úřadů v místě krajů a celní úřad Praha Ruzyně.
Celní správa ČR je vedle správního orgánu současně i bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie a při realizaci tohoto dohledu postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství (Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, systém osvobození od dovozního cla a Společný celní sazebník Společenství). Určené útvary Celní správy ČR mají postavení policejního orgánu (orgánu činného v trestním řízení) pro vybrané trestné činy.

Doporučované

Nejčtenější