Novinky

2019

Placení daní v roce 2019 - Daňový kalendář, Bankovní účty, Jak správně zaplatit daň.
Zdroj: Finanční správa ČR http://www.financnisprava.cz
Zdroj: Celní správa ČR https://www.celnisprava.cz

ilustrace

-

Daňový kalendář

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.