Novinky

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Spotřebitelské ceny
Aktualizováno 14. 1. 2020 8:30
  • Doplněn přehled cen vodného a stočného
  • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za prosinec 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019

Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů prováděného Českým statistickým úřadem a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen a níže uvedené indexy v některých případech zahrnují i neregulované položky.

Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)

REGULOVANÁ KOMODITA  LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
ROK 2019
Léčiva 104,2 104,4 104,4 104,4 104,5 103,9 102,8 102,4 102,2 101,7 101,0 100,4
Ambulantní lékařská péče 97,4 97,4 97,4 98,4 97,1 97,4 98,0 98,0 102,0 101,5 101,5 101,9
Ambulantní stomatologická péče 106,0 106,5 105,7 105,7 105,9 106,4 106,2 106,2 106,6 107,6 107,2 107,1
Autobusová osobní doprava 89,7 89,5 89,8 89,8 89,5 89,3 89,4 89,5 100,6 100,8 101,3 101,4
Železniční osobní doprava 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 102,1 102,1 102,1 101,4
Elektrická energie 108,2 108,9 111,9 111,9 112,5 110,4 110,4 109,9 109,9 109,9 111,5 112,3
Tepelná energie 103,8 104,2 104,5 104,7 105,1 105,2 105,2 104,9 105,1 105,0 104,0 104,0
Plyn 100,0 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,4 103,0
Pitná voda (vodné) 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
Odpadní odvedená voda (stočné) 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
Poštovní služby 109,4 101,9 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 103,1
Telefonní služby pevného připojení 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mobilní telefonní služby 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,7 99,6 99,6 99,4 99,3 99,3 99,1
Služby krematorií 105,6 105,2 104,8 104,9 105,0 105,1 105,1 105,3 105,3 105,2 105,1 105,8

Přehled cen vodného a stočného v městech nad 10 000 obyvatel v letech 2015 – 2019

Doporučované

Nejčtenější