Novinky

Rozhlasové a televizní koncese

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Ceny
  • Rozhlasové a televizní koncese
Aktualizováno 31. 12. 1995
  • Úprava obsahu, aktualizace textu

1991

1. 2. 1991 maximální cena za rozhlasovou koncesi byla zvýšena z 10 Kčs na 20 Kčs a v případě televizní koncese pak došlo zvýšení z 25 Kčs na 50 Kčs.

1995

1. 4.1995 byly zrušeny maximální ceny za rozhlasovou a televizní koncesi a místo nich je od 1. 4. 1995 zákonem č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, stanoven rozhlasový a televizní poplatek (rozhlasový poplatek se zvýšil na 25 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější