Novinky

Plynná paliva

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

 • Ceny
 • Cenová regulace a kontrola
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Plynná paliva
Aktualizováno 23. 6. 2022
 • Aktualizace textu
 • Úprava obsahu, aktualizace textu
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

1991

1. 1. 1991 stanoveny maximální ceny pro domácnosti na úrovni roku 1990, tj. např. u zemního plynu v průměru 0,93 Kčs/m3. Pro ostatní odběratele uplatněn režim věcného usměrňování cen - průměrná cena 3,35 Kčs/m3.

1. 5. 1991 v souvislosti se zrušením dotací zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 134 % (tj. na 2,17 Kčs/m3) a svítiplynu pro domácnosti o 64 %.

1. 9. 1991 ceny zemního plynu pro výrobce tepelné energie dodávané domácnostem ze zdrojů pod 6 MW se sjednocují s cenami pro domácnosti.

1992

Ceny pro ostatní odběratele poklesly v průměru o 0,20 Kčs (tj. 3,15 Kč/m3), pro domácnosti nezměněny.

1993

1. 1. 1993 ceny zvýšeny o DPH 5 %. V průměru ceny pro domácnosti dosahovaly maximální výše 2,28 Kč/m3, pro ostatní spotřebitele v průměru 3,30 Kč/m3.

1994

1. 5. 1994 stanoveny maximální ceny zemního plynu a svítiplynu pro dodávky z Českého plynárenského podniku do distribučních sítí a maximální ceny z těchto sítí ostatním spotřebitelům, kromě domácností. Průměrná maximální cena pro domácnosti beze změn, pro ostatní spotřebitele se ceny v průměru pohybovaly okolo 3,39 Kč/m3.

1. 6. 1994 zvýšení maximálních cen pro domácnosti o 10 %, tj. v průměru na 2,51 Kč/m3 zemního plynu a 1,10 Kč/m3 svítiplynu a zavedení nového stálého platu ve výši 5,00 Kč při spotřebě do 900 m3 zemního plynu a svítiplynu do 1 500 m3.

1995

Maximální ceny pro domácnosti byly k 1. 6. 1995 zvýšeny u zemního plynu o 10 %, což je v průměru na 2,76 Kč/m3 a u svítiplynu o 15 %, v průměru na 1,27 Kč/m3. Maximální ceny pro ostatní spotřebitele stouply v průměru o 4 %.

1996

K 1. 8. 1996 byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 15 %. Průměrná cena 1 m3 zemního plynu tak dosáhla 3,09 Kč. Současně byl zvýšen stálý měsíční plat při spotřebě do 900 m3 za rok z 5,00 Kč na 7,00 Kč.

Maximální ceny pro ostatní odběratele se zvýšily v průměru o 7 %.

1997

1. 7. 1997 byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 15 %. Průměrná cena 1 m3 dosáhla 3,56 Kč. Stálý měsíční plat při spotřebě do 900 m3 za rok stoupl ze 7,00 Kč na 8,00 Kč, nad tuto spotřebu se neměnil (93,00 Kč).

1998

1. 1. 1998 byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti i ostatní odběratele o 16,2 % vlivem změny sazby DPH z 5 % na 22 %.

1. 7. 1998 se zvýšily maximální ceny zemního plynu dodávaného domácnostem v průměru o 27 %, v tom stálé měsíční platy v průměru o 4,1 % a maximální cena za 1 m3 plynu v průměru o 29,8 %.

Maximální ceny distribučních společností pro ostatní odběratele (mimo domácnosti) stouply o 10 %.

Maximální ceny mezi společností Transgas, s. p. a regionálními distribučními společnosti se v průměru zvýšily o 9,4 %.

1999

1. 1. 1999 se snížily maximální ceny zemního plynu dodávaného společností Transgas, s. p. distribučním společnostem o 10 %. Stálý plat se nezměnil.
Ceny plynu dodávaného domácnostem se neměnily. Pro ostatní odběratele se snížily o 8 % v průměru.

1. 9. 1999 byly dále sníženy ceny plynu dodávaného společností Transgas, s. p. distribučním společnostem o cca 4 %.

2000

1. 1. 2000 se zvýšily maximální ceny pro dodávky domácnostem o 15 %, velkoodběratelům o 4,2 %, středním odběratelům o 11,3 % a maloodběratelům o 10,6 %. Současně byla zavedena nová tarifní stupnice pro konečné spotřebitele.

1. 4. 2000 se zvýšily předací ceny ze společnosti Transgas, s. p. distribučním společnostem. V návaznosti na ně stouply maximální ceny pro ostatní odběratele v průměru o 14 %. Ceny dodávek domácnostem se nezměnily.

2001

1. 1. 2001 byly zvýšeny ceny zemního plynu (MF) – zde uvedeno průměrné zvýšení pro jednotlivé kategorie odběratelů:

 • velkoodběratele 10,7 %
 • střední odběr 16,0 %
 • maloodběr podniků 16,3 %
 • domácnosti 24,1 %

Ceny u společnosti Transgas, s. p. pro dodávky distribučním společnostem vzrostly o 19,9 %.

1. 7. 2001 zvýšil Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) – jako nezávislý regulátor (změna kompetence v regulaci cen energií) ceny plynu dodávaného domácnostem o dalších 11,7 % v průměru.

2002

1. 1. 2002 došlo k plnému odstranění křížových dotací mezi cenami jednotlivých kategorií odběratelů, k odstranění křížové dotace mezi společností Transgas, s. p. a distribučními společnostmi a k zavedení individuálních cen pro regionální distribuční společnosti a domácnosti.

V průměru se zvýšily ceny pro jednotlivé kategorie odběratelů:

 • velkoodběr 1,8 %
 • střední odběr 0,8 %
 • maloodběr podniků 3,9 %
 • domácnosti 4,7 %

1. 4. 2002 se snížily ceny (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr 9,2 %
 • střední odběr 9,3 %
 • maloodběr podniků 8,7 %
 • domácnosti 8,2 %

1. 10. 2002 došlo ke snížení cen (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr - 10,3 %
 • střední odběr - 10,1 %
 • maloodběr podniků - 8,2 %
 • domácnosti - 7,3 %

2003

1. 1. 2003 se zvýšily ceny (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr 6,82 %
 • střední odběr 5,26 %
 • maloodběr podniků 3,88 %
 • domácnosti 3,56 %

1. 4. 2003 se zvýšily ceny (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr 10,91 %
 • střední odběr 9,96 %
 • maloodběr podniků 9,28 %
 • domácnosti 8,94 %

1. 10. 2003 došlo ke snížení cen (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr - 4,03 %
 • střední odběr - 3,65 %
 • maloodběr podniků - 3,40 %
 • domácnosti - 3,05 %

2004

1. 1. 2004 se ceny změnily takto (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr + 1,0 %
 • střední odběr - 0,2 %
 • maloodběr podniků - 1,8 %
 • domácnosti - 2,95 %

1. 4. 2004 se snížily ceny (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr - 4,4 %
 • střední odběr - 4,25 %
 • maloodběr podniků - 4,0 %
 • domácnosti - 3,5 %

1. 5. 2004 byly ceny sníženy o cca 2,5% z důvodu snížení sazby DPH z 22% na 19%.

1. 10. 2004 došlo ke zvýšení cen (průměr pro jednotlivé kategorie odběratelů):

 • velkoodběr 14,55 %
 • střední odběr 13,40 %
 • maloodběr podniků 12,98 %
 • domácnosti 11,00 %

2005

K 1. 1. 2005 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 1,4 % (v rozmezí od – 1,4 % do + 3,7 %).

K 1. 4. 2005 se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti o 2,3 %, u distribučních společností o 2,5 % a předacích cen od společnosti RWE Transgas o 3,5 %.

K 1. 7. 2005 došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 4,3 % vlivem růstu předacích cen od společnosti RWE Transgas o 7,1 %.

K 1. 10. 2005 došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 17,4 % vlivem růstu předacích cen od společnosti RWE Transgas o 27,6 %.

2006

K 1. 1. 2006 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 4,8 % (od 2,7 % do 8,9 %).

K 1. 4. 2006 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 1,4 %.

K 1. 7. 2006 nebyly ceny plynu měněny z důvodu nezměněných podmínek na trhu s plynem.

K 1. 10. 2006 došlo ke snížení cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů. Pokles činil 5 % v průměru za všechny kategorie zákazníků, přičemž pro kategorii domácnosti se ceny snížily o 5,5 %.

2007

K 1. 1. 2007 se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 4,2 %.

K 1. 4. 2007 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 1,3 %.

K 1. 7. 2007 došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 1,7 %.

K 1. 10. 2007 došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 4,8 %.

2008

K 1. 1. 2008 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 7,8 %.

K 1. 4. 2008 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.

K 1. 7. 2008 došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 9,7 %.

K 1. 10. 2008 došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 10 %.

2009

K 1. 1. 2009 se cenová hladina nezměnila.

K 1. 4. 2009 se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.

K 1. 7. 2009 došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 6,3 %.

K 1. 10. 2009 došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 2,8 %.

2010

K 1. 1. 2010 se cenová hladina poklesla o 0,6 %.

K 1. 4. 2010 vzrostly ceny zemního plynu pro domácnosti o 3,3 %.

K 1. 7. 2010 vzrostly ceny zemního plynu pro domácnosti o 4,2 %.

K 1. 10. 2010 došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 0,2 %.

2011

Ceny plynárenské firmy již nemění čtvrtletně, ale průběžně celý rok. Ceny plynu za celý rok 2011 vzrostly o 22,4 %. K nejvyššímu růstu došlo v listopadu o 5,2 % a prosinci o 3,2 %, zejména vlivem zvýšení cen ropy a poklesu kursu koruny.

2012

Dle údajů ČSÚ byl v roce 2012 ČSÚ vykázán celkový nárůst cen plynu o 4,3 % (prosinec 2012/prosinec 2011). K nejvyššímu nárůstu došlo v lednu (o 4,2 %).

2013

Dle údajů ČSÚ byl v roce 2013 vykázán celkový pokles cen plynu u dodávek pro domácnosti o 7,0 %.

2014

Dle údajů ČSÚ byl v prosinci 2014 vykázán celkový nárůst cen plynu o 2,4 % (prosinec 2014/prosinec 2013) a v případě průměrné hodnoty ročního indexu spotřebitelských cen byl zaznamenán pokles cen o 2,3 %.

2015

Pro rok 2015 byly regulované ceny v oblasti plynárenství stanoveny v souladu s platnou metodikou regulace a pravomocemi ERÚ. Pro zákazníky došlo k nárůstu průměrné ceny distribuce (včetně přepravy) o 7,44 %. Pro velkoodběratele a střední odběratele (tj. zákazníci s ročním odběrem nad 630 MWh) došlo k růstu cen za distribuci (včetně přepravy) v průměru o 6,66 % a domácnosti a maloodběratelé (tj. zákazníci s ročním odběrem do 630 MWh) pak zaznamenali průměrný nárůst 8,29 %. Změny ceny distribuce a meziroční změny jsou rozdílné v závislosti na technickém stavu jednotlivých distribučních oblastí a struktuře připojených zákazníků.

Cena za služby operátora trhu pro všechny kategorie odběratelů plynu v České republice byla pro rok 2015 stanovena ve výši 1,16 Kč/MWh, kdy součástí této ceny je i poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Průměrné ceny dodávky plynu pro průmyslové odběratele v Kč/MWh zobrazuje následující tabulka:

Průměrné ceny dodávky plynu pro průmyslové odběratele v Kč/MWh (bez daňových položek)
Rok 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
2013 892,12 900,42 901,51 886,97
2014 881,63 861,27 835,17 853,46
2015 820,29 800,52 791,93 781,06

Zdroj: ERÚ

Dle údajů ČSÚ došlo v roce 2015 (prosinec 2015/prosinec 2014) k nárůstu cen za plyn o 1,7 % a v případě průměrné hodnoty ročního indexu spotřebitelských cen došlo k nárůstu o 3,1 %.

2016

Výši průměrných regulovaných cen v roce 2016 v jednotlivých distribučních územích a v celé ČR pro konečné zákazníky zobrazuje následující tabulka:

Průměrná výše regulované složky ceny a její meziroční změna (bez daňových položek)
Oblast Průměrná regulovaná složka (v Kč/MWh) Změna regulované složky (v %)
Celá ČR 199,97 2,7
Pražská plynárenská distribuce, a.s. 231,04 8,87
E.ON Distribuce, a.s. 319,94 4,08
RWE GasNet, s.r.o. 189,53 1,74

Zdroj: ERÚ

Výslednou konečnou cenu služeb dodávky plynu tvoří přibližně 80 % neregulovaná část a 20 % regulovaná část.

Podle údajů ČSÚ v roce 2016 spotřebitelské ceny plynu v síti klesly o 4,8 %

2017

I pro rok 2017 platí, že výslednou konečnou cenu služeb dodávky plynu tvoří přibližně 80 % neregulovaná část a 20 % regulovaná část. Největší část výsledné ceny plynu je tvořena neregulovanou cenou za komoditu a obchod a cenou za ostatní služby dodávky. Tato cena se odvíjí především od velkoobchodní pořizovací ceny vlastní komodity (plynu) a celkové situace na trhu s plynem. Neregulovaná část ceny na maloobchodním trhu je výsledkem vzájemné dohody obchodníka s plynem a spotřebitele a ERÚ do tohoto vztahu nijak nezasahuje.

Výši průměrných regulovaných cen v roce 2017 v jednotlivých distribučních územích a v celé ČR pro konečné zákazníky zobrazuje následující tabulka:  

Výše průměrných regulovaných cen v roce 2017 v jednotlivých distribučních územích a průměrná regulovaná složka za ČR pro konečné zákazníky (ceny jsou bez vlivu daňových položek)
Oblast Průměrná regulovaná složka (v Kč/MWh) Změna regulované složky (v %)
Celá ČR 205,3 2,67
Pražská plynárenská distribuce, a.s. 233,25 0,96
E.ON Distribuce, a.s. 331,74 3,69
RWE GasNet, s.r.o. 194,76 2,75

Zdroj: ERÚ

Podle údajů ČSÚ v roce 2017 spotřebitelské ceny plynu v síti klesly o 2,7 %.

2018

Základní princip regulace zůstává pro rok 2018 stále stejný: výsledná cena služeb dodávky plynu pro zákazníky se skládá z regulované a neregulované složky. Neregulovanou složkou byla pro rok cena za komoditu a ostatní související služby dodávky, která vycházela ze vzájemné dohody mezi obchodníkem s plynem a zákazníkem. Dalšími složkami ceny byly cena za službu přepravy plynu z hraničního předávacího bodu do domácího bodu České republiky přepravní soustavou, cena za služby distribuční soustavy a cena za činnosti operátora trhu v plynárenství, tyto složky jsou regulovány ERÚ. Velkoobchodní i maloobchodní trh s plynem je plně otevřen, což znamená, že každý zákazník má právo vybrat si svého obchodníka s plynem. Cena nabízená obchodníkem s plynem není ERÚ regulována a závisí na tom, s jakými náklady se obchodníkovi podaří komoditu nakoupit, na jeho obchodní strategii a na situaci na trhu s rozvinutým konkurenčním prostředím.

V odvětví plynárenství byl rok 2018 třetím rokem IV. regulačního období, které původně mělo být tříleté, ale po nástupu Rady Energetického regulačního úřadu bylo prodlouženo na pětileté. Hlavními důvody pro prodloužení Zásad cenové regulace pro období 2016-2018 na období 2016-2020 byly návrhy změn právních předpisů v oblasti energetiky v rámci zimního balíčku, kdy v průběhu roku 2017 bylo evidentní, že tento návrh bude mít rozsáhlé dopady do fungování elektroenergetického trhu i regulace cen v elektroenergetice a došlo rovněž k významným technologickým změnám, jakož i k propojování trhů na základě požadavků právních předpisů EU.

Výši průměrných regulovaných cen v roce 2018 v jednotlivých distribučních územích a průměrnou regulovanou složku za ČR pro konečné zákazníky zobrazuje následující tabulka: 

Průměrná výše regulované složky ceny a její meziroční změna (bez daňových položek)
Oblast Průměrná regulovaná složka (v Kč/MWh) Změna regulované složky (v %)
Celá ČR 211,05 + 2,8
Pražská plynárenská distribuce, a.s. 226,64 - 2,84
E.ON Distribuce, a.s. 333,61 + 0,56
GasNet, s.r.o. (dříve RWE GasNet,s.r.o.) 202,43 + 3,94

Zdroj: ERÚ

2019

V odvětví plynárenství byl rok 2019 čtvrtým rokem IV. regulačního období, které původně mělo být tříleté, ale po nástupu Rady Energetického regulačního úřadu bylo prodlouženo na pětileté (shodně jako v případě elektroenergetiky).

Výsledná cena služeb dodávky plynu pro zákazníky se skládá ze čtyř základních složek. Neregulovanou složkou je cena za komoditu a ostatní související služby dodávky, která vychází ze vzájemné dohody mezi obchodníkem s plynem a zákazníkem. Dalšími třemi složkami ceny jsou cena za službu přepravy plynu z hraničního předávacího bodu do domácího bodu České republiky přepravní soustavou, cena za služby distribuční soustavy a cena za činnosti operátora trhu v plynárenství, tyto složky jsou regulovány ERÚ.

Velkoobchodní i maloobchodní trh s plynem je od roku 2007 otevřen a zákazníci mají právo zvolit si svého dodavatele (obchodníka s plynem). Cena nabízená tímto obchodníkem není ze strany ERÚ regulována a závisí na každém jednotlivém dodavateli a na jeho obchodní politice a strategii. 

Výslednou konečnou cenu služeb dodávky plynu tak tvoří přibližně z 80 % neregulovaná část a z 20 % regulovaná část, která se skládá z ceny služby přepravy plynu, ceny služby distribuční soustavy a ceny za činnost zúčtování OTE. Cena služby přepravy plynu je integrována do ceny služby distribuční soustavy. Neregulovaná složka ceny na regulovaný rok je stanovena na základě vývoje velkoobchodních cen obchodů na energetických burzách pro dané období.

Některé skupiny odběratelů dále platí daň z plynu, přičemž osvobozen od daně je plyn použitý pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách, k výrobě elektřiny, pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a pro další způsoby využití stanovené právními předpisy.

Podle údajů ČSÚ v roce 2019 spotřebitelské ceny plynu vzrostly v průměru o 3,2 %.

2020

Na skutečnosti kolem pandemie COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu Energetický regulační úřad reagoval vydáním cenových rozhodnutí, které se promítly zejména do částí týkajících se přepravy a distribuce plynu a přinesly tak zákazníkům úlevy v oblastech fixních nákladů.

Celkové plánované regulované ceny plynu na rok 2020 v průměru vzrostly pro zákazníky kategorie velkoodběr a střední odběr o 0,77 % a pro zákazníky kategorie maloodběr a domácnost o 0,68 %. 

V roce 2020 tvořila regulovaná část v v případě velkoodběru a středního odběru přibližně jednu pětinu celkové ceny a u maloodběru tvořila regulovaná část přibližně jednu čtvrtinu celkové ceny plynu.

Podle údajů ČSÚ v roce 2019 spotřebitelské ceny plynu klesly v průměru o 0,5 %.

2021

Konec roku 2021 ovlivnil extrémní nárůst cen komodit na velkoobchodních trzích s elektřinou a plynem, který měl za následek významné zvyšování neregulovaných cen elektřiny a plynu včetně přechodu velkého počtu zákazníků k tzv. dodavatelům poslední instance po ukončení činnosti některých dodavatelů. Uvedený nárůst cen komodit však neovlivnil klasické regulované ceny plynu na rok 2021, tedy ceny za související službu v plynárenství. Situace na velkoobchodních trzích se však významně promítla do cen tepelné energie, a to částečně již ke konci roku 2021.

Celkové plánované regulované ceny plynu na rok 2021 v průměru vzrostly pro zákazníky kategorie velkoodběr a střední odběr o 3,04 % a pro zákazníky kategorie maloodběr a domácnost o 1,54 %. 

V roce 2021 tvořila regulovaná část v v případě velkoodběru a středního odběru přibližně jednu pětinu celkové ceny a u maloodběru tvořila regulovaná část přibližně jednu čtvrtinu celkové ceny plynu.

Podle údajů ČSÚ v roce 2021 spotřebitelské ceny plynu klesly v průměru o 4,7 %.

 

Doporučované

Nejčtenější