Novinky

Komunální odpad

odbor 26 - Sektorové politiky
odbor 26 - Sektorové politiky

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Soukromý sektor
  • Komunální odpad
Aktualizováno 23. 6. 2022
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

1994

Regulován pouze odvoz tuhého komunálního odpadu a jeho zneškodňování.

1995

Beze změny.

1996

Beze změny.

1997

Beze změny.

1998

Nově regulován sběr, svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu.

1999

Beze změny.

2000

Beze změny.

2001

Beze změny.

2002

Beze změny.

Podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) došlo k průměrnému nárůstu cen o 8 %; v prosinci 2002 byl meziroční nárůst 9 %.

2003

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ došlo k nárůstu cen o 8,3 %.

2004

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ došlo k nárůstu cen o 6,5 %.

2005

Nově regulován sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu.

Podle údajů ČSÚ došlo v průměru téměř k desetiprocentnímu nárůstu cen (9,9 %); v prosinci 2005 byl meziroční index na hodnotě 109,7.

2006

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ ceny v průměru vzrostly o 1,9 % a meziroční nárůst v prosinci 2006 byl 1,7 %.

2007

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ došlo k průměrnému nárůstu ceny o 1,1 % a meziroční nárůst v prosinci 2007 byl 1,2 %.

2008

Beze změny.

Dle údajů ČSÚ došlo k nárůstu cen téměř o 2% (1,8 %).

2009

Sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu podle skupiny 20 katalogu odpadu uvedeného ve vyhlášce, kterou se stanoví Katalog odpadů. Pro určení výše nákladů na uložení komunálního odpadu na skládku bylo upřesněno množství tohoto ukládaného odpadu.

Dle údajů ČSÚ ceny vzrostly o 1,1 %.

2010

Byly upřesněny určené podmínky pro zahrnování vynaložených nákladů do propočtu ceny, např. nákladů na odpisy, rezerv na opravy hmotného majetku, poplatků za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadech.

Podle údajů ČSÚ došlo k nárůstu cen o 0,5 %.

2011

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ došlo k průměrnému nárůstu cen za odpady 0,5 %, meziroční nárůst v prosinci 2011 činil 0,3 %.

2012

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ ceny v průměru vzrostly o necelé procento (0, 65 %) a v prosinci 2012 (oproti prosinci 2011) došlo k nárůstu cen o 0,7 %.

2013

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ ceny vzrostly o 11 %.

2014

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ ceny meziročně klesly o 0,5 %.

2015

Beze změny.

Podle údajů ČSÚ meziroční index dosáhl hodnoty 100.

2016

S ohledem na trvalé změny v tomto segmentu trhu, kdy na celostátním trhu i na lokálních trzích existuje na straně nabídky účinná hospodářská soutěž mezi množstvím podnikajících subjektů nabízejících své služby obcím ve veřejných zakázkách, byla cenová regulace od 1. 1. 2017 zrušena. Obce samotné vystupují jako vlastníci nebo spoluvlastníci odpadových firem a po účinnosti novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mají výrazně silnější postavení při stanovování podmínek a sjednávání cen.

Dle údajů ČSÚ se průměrná cena za rok 2016 zvýšila o 1,1 % a hodnota meziročního indexu (prosinec 2016/prosinec 2015) dosáhla meziroční hodnoty 101,1.

2017

Dle údajů ČSÚ průměrná cena za rok 2017 nepatrně klesla o 0,2 % a hodnota meziročního indexu (prosinec 2017/prosinec 2016) dosáhla meziroční hodnoty 99,8.

2018

Dle údajů ČSÚ průměrná cena za rok 2018 se snížila o 2%. 

2019

Dle údajů ČSÚ průměrná cena za rok 2019 vrostla o 0,8 %.

2020

Dle údajů ČSÚ průměrná cena za rok 2020 vrostla o 12,3 %.

2021

Dle údajů ČSÚ průměrná cena za rok 2021 vrostla o 4,2 %.

Doporučované

Nejčtenější