Novinky

Automobilové benziny a motorová nafta

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

 • Ceny
 • Cenová regulace a kontrola
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Pohonné hmoty
Aktualizováno 31. 12. 1997
 • Aktualizace textu

1991

1. 1. 1991 věcné usměrňování cen pohonných hmot; v průměru ceny dosahovaly výše:

 • Speciál 91 C 16,00 Kčs/litr
 • Super 96 C 18,00 Kčs/litr
 • Natural 95 D 18,00 Kčs/litr
 • Motorová nafta 15,00 Kčs/litr

1992

V souvislosti se zrušením systému tvorby zvláštních prostředků na zajištění stability cen motorových paliv a jejich vyčerpáním na eliminaci dopadu důsledků ze zvýšení daně z obratu k 1. 9. 1992 se od 10. 9. 1992 ceny pro konečné spotřebitele v rámci věcného usměrňování cen u motorové nafty snížily o 1,00 Kčs/litr a zvýšily u benzinů Speciál a Super o 1,30 Kčs/litr a Natural o 1,10 Kčs/litr.

1993

1. 1. 1993 zavedení nové daňové soustavy (DPH a spotřební daně) se projevilo ve zvýšení cen benzinu:

 • Speciál 91 C 18,10 Kč/litr,
 • motorové nafty 15,40 Kč/litr

snížení cen benzinů:

 • Super 96 C na 19,00 Kč/litr,
 • Natural 95 D na 18,40 Kč/litr.

1. 2. 1993 další zvýšení cen v důsledku nové daňové soustavy o 0,40 - 0,50 Kč/litr.

1. 4. 1993 stanovení maximálních cen benzinů pro konečné spotřebitele:

 • Speciál 91 C 18,50 Kč/litr,
 • Super 96 C 19,50 Kč/litr,
 • Natural 95 D 18,90 Kč/litr.

1. 7. 1993 se záměrem přiblížit podíl odbytových přirážek v cenách úrovni obvyklé ve vyspělých státech, byly maximální ceny u uvedených druhů benzinů zvýšeny o 0,30 Kč/litr.

1. 10. 1993 věcně usměrňovaná cena motorové nafty klesla z 15,90 Kč/litr na 15,70 Kč/litr.

1994

1. 1. 1994 vlivem zvýšení spotřební daně zvýšeny maximální ceny benzinů o 2 % - viz níže:

 • Speciál 19,20 Kč/litr
 • Super 20,20 Kč/litr
 • Natural 19,60 Kč/litr

Cena motorové nafty se neměnila.

10. 6. 1994 maximální ceny benzinů nahrazeny věcným usměrňováním cen, v průměru ceny pro konečné spotřebitele ve 2. pololetí nepřekročily do té doby platnou výši maximálních cen.

1995

Věcně usměrňované ceny benzinů byly v důsledku rozšiřující se konkurence různých prodejců značně diferencované. V průměru však cenová úroveň odpovídala úrovni druhého pololetí 1994.

1996

Vlivem rostoucích cen ropy na světovém trhu byly koncem roku věcně usměrňované ceny benzinu u čerpacích stanic o 7,5 % vyšší než v roce předchozím a ceny motorové nafty o cca 16,5 %. Podle kontrolních zjištění nedošlo při změnách cen k porušení cenových předpisů.

1997

K 1. 1. 1997 zrušena cenová regulace.

 

Doporučované

Nejčtenější