Novinky

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013

oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení
oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Kraj
 • Výsledek činnosti
 • Obce
 • Soukromý sektor
 • Cenové kontrolní orgány
 • Kraje a obce

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (pod č.j: MF-7985/2014/16-1603 – PID: MFCR4XXRFH ze dne 7.ledna 2014), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2013. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Termíny dodání

 • I. skupina - krajské úřady - nejpozději v termínu do 14. února 2014.
  • Krajské úřady:   Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraje Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj,   Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj a Magistrát hlavního města Prahy
 • II. skupina - ostatní:  - nejpozději v termínu do 21. února 2014
  • Ostatní: Jedná se  Ministerstvo průmyslu a obchodu za kontroly prováděné Státní energetickou inspekcí, Ministerstvo zdravotnictví za kontroly prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv, ČTÚ za oblast telekomunikací, ERÚ za oblast cen energií a Generální ředitelství cel za oblast cenových kontrol u tabákových výrobků prováděných celními orgány.
 • Tabulka: Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013  - viz.Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013 (.XLS, 37 kB)). (K tabulce jsou připojeny vysvětlivky k vyplnění jednotlivých položek.)

Zdroj: MF - odbor 16 - Cenová politika; odd. 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence; publikováno 7.01.2014; ke stažení ve formátu Excel

Doporučované

Nejčtenější