Novinky

2012

Výsledky činnosti cenové kontroly v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Upozornění Ministerstva financí k rozhlasovým a televizním poplatkům

Ministerstvo financí upozorňuje občany, že rozhlasové a televizní poplatky jsou poplatky zvláštního druhu, které se řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Předkladatelem tohoto zákona je Ministerstvo kultury ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. S dotazy k této problematice se prosím obracejte výhradně na tyto instituce.