Novinky

Taxislužba osobní na území obce*

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Stanovisko
  • Soukromý sektor

Dotaz:

Musí být na území města použita regulovaná cena, i když tato přeprava nebyla započata na území tohoto města s regulovanou cenou?

Odpověď:

Taxislužba je výměrem MF zařazena do seznamu zboží, pro které mohou maximální ceny stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Maximální ceny mohou kraje a obce stanovit za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením.

Podle části III. bodu 2 výměru MF č. 01/2018 je pro zařazení zboží do položky rozhodující slovní popis položky. (Zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, je v § 1 odst. 1 pro „výrobky, výkony, práce a služby“ zavedena legislativní zkratka a v cenových předpisech je dále používán termín „zboží“.) U taxislužby osobní je přímo v názvu položky vymezena oblast, na kterou se regulované ceny vztahují, a tím je „území obce“. Regulované ceny, které obec vyhlásí nařízením, platí tedy pouze pro jízdy na území obce. Ve výměru je dále uvedena zpřesňující podmínka, co se za takovou jízdu na území obce považuje. Je zde uvedeno, že „pro účely regulace cen se za jízdu na území obce považuje jízda, která byla započata a ukončena na území téže obce“.


*(k položce - Taxislužba osobní na území obce - položka č. 4 části I. oddílu B výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami)

Nejčtenější